Ordensreglement

Innhold

Trivsels- og ordensreglement på Ra ungdomsskole.

Skoleeier har vedtatt lokal forskrift om ordensreglement jf. Opplæringslovens § 2-9. Ordensreglementet er felles for alle skolene i Larvik kommune. Forskriften er overordnet skolenes lokale trivsels- og ordensreglement.

Ras trivsels- og ordensreglement

På Ra ungdomsskole har vi egne regler knyttet til digitale pauser. Vi har i tillegg nedfelt lokale trivselsregler som gjelde for alle:

Vi hjelper hverandre til å bli gode ved å:

 • Møte presis og være forberedt
 • Ta vare på skolen ute og inne
 • Snakke høflig til hverandre
 • Behandle hverandre med respekt
 • Ta ansvar for våre handlinger
 • Vise hensyn til andres behov for arbeidsro

Konsekvenser ved regelbrudd

Gjelder inne på skolen, skolens område og på turer og ekskursjoner utenfor skolen.

Mindre alvorlig (nivå 1)

 • Forstyrre undervisning
 • Glemme skolesaker/skolearbeid
 • Forlate timen eller skolens område uten gyldig grunn
 • Forsøpling
 • Opphold i andre baser uten avtale
 • Rote i basen/egne og andres sekker/eiendeler
 • Støy/uro inne i friminuttene
 • Drikke brus, spise godteri inne på skolen

Konsekvensvalg

 • Minne på regler
 • Anmerkning

Alvorlig (nivå 2)

 • Gjentatte brudd på nivå 1
 • Snøballkasting utenfor ballbingen
 • Frekke kommentarer og provoserende oppførsel
 • Bruk av datautstyr, mobil, Ipod, mp3 o.l uten tillatelse

Konsekvensvalg

 • Anmerkning
 • Inndra utstyr
 • Kontakte hjemmet
 • Gjøre avtaler
 • Samtale med involverte parter

Svært alvorlig (nivå 3)

 • Gjentatte brudd på nivå 2
 • Snus og tobakk
 • Rusmidler
 • Tyveri
 • Hærverk
 • Mobbing
 • Alvorlig trakassering
 • Skulk
 • Vold
 • Trusler
 • Truende adferd
 • Våpen

Konsekvensvalg

 • Anmerkning
 • Møte på skolen med foreldre
 • Erstatningsansvar
 • Utvisning
 • Politianmeldelse
Til toppen