Ordensreglement

Innhold

Trivsels- og ordensreglement på Ra ungdomsskole.

Skoleeier har vedtatt lokal forskrift om ordensreglement jf. Opplæringslovens § 2-9. Ordensreglementet er felles for alle skolene i Larvik kommune. Forskriften er overordnet skolenes lokale trivsels- og ordensreglement.

Ras trivsels- og ordensreglement

På Ra ungdomsskole har vi egne regler knyttet til digitale pauser. Vi har i tillegg nedfelt lokale trivselsregler som gjelde for alle:

Vi hjelper hverandre til å bli gode ved å:

 • møte presis, levere telefonen i klassens mobilhotell og være forberedt til timen
 • ta vare på skolen ute og inne
 • snakke høflig til hverandre
 • behandle hverandre med respekt
 • ta ansvar for våre handlinger
 • vise hensyn til andres behov for arbeidsro

Konsekvenser ved regelbrudd

Gjelder inne på skolen, skolens område og på turer og ekskursjoner utenfor skolen.

Mindre alvorlig (nivå 1)

 • forstyrre undervisning
 • glemme skolesaker/skolearbeid
 • forlate timen eller skolens område uten gyldig grunn
 • forsøpling
 • opphold i andre baser uten avtale
 • rote i basen/egne og andres sekker/eiendeler
 • støy/uro inne i friminuttene
 • rrikke brus, spise godteri inne på skolen

Konsekvensvalg

 • minne på regler
 • anmerkning

Alvorlig (nivå 2)

 • gjentatte brudd på nivå 1
 • snøballkasting utenfor ballbingen
 • frekke kommentarer og provoserende oppførsel
 • bruk av datautstyr, mobil, Ipod, mp3 og lignende uten tillatelse

Konsekvensvalg

 • anmerkning
 • inndra utstyr
 • kontakte hjemmet
 • gjøre avtaler
 • samtale med involverte parter

Svært alvorlig (nivå 3)

 • gjentatte brudd på nivå 2
 • snus og tobakk
 • rusmidler
 • tyveri
 • hærverk
 • mobbing
 • alvorlig trakassering
 • skulk
 • vold
 • trusler
 • truende adferd
 • våpen

Konsekvensvalg

 • anmerkning
 • møte på skolen med foreldre
 • erstatningsansvar
 • utvisning
 • politianmeldelse
Til toppen