Fakta om skolen

Innhold

Ra ungdomsskole var ny høsten 2003. Etter mye arbeid og mange gode opplevelser, har Ra ungdomsskole funnet sin form. Vi har høsta mange nyttige erfaringer underveis, noe som gjør at vi i dag er ennå sikrere på hvordan denne skolen bør drives for å oppnå god kvalitet.

Idyllisk beliggenhet med et stort geografisk omfang

Skolen, som har tilhold på toppen av Veldrebakken, et fantastisk turområde som nærmeste nabo, rekrutterer elever fra Berg, Sky og Langestrand skoler. Elevene fra disse barneskolene har Ra som sin nærskole på ungdomstrinnet.

Raskole

Fellesskap og Ra-kultur

I iveren etter å nå hver enkelt elev, er det viktig å legge til rette for fellesopplevelser. Ved å oppleve og skape ting sammen, kjenner vi tilhørighet. På Ra er det også viktig å være menneske. Samværet i lyse og åpne arealer, bidrar dette til utvikling for alle. Møteplassen vår, Agora, der vi kan samle hele skolen, enten gjennom den daglige midttimen eller ved egne arrangementer, er en viktig arena. Da bygger vi relasjoner og vår Ra-kultur.

Elev- og foreldremedvirkning

For å skape en god skole er det en forutsetning at det er gode forhold mellom alle partene i skolesamfunnet. Vi legger vekt på å få til gode samarbeidsrutiner, der både elever og foresatte skal bli hørt. Samtalen, enten den skjer direkte eller på annen måte, vil derfor alltid være viktig. Vi har også et FAU der foreldre fra alle klassene på skolen er representert.

Ra er en moderne baseskole. Det er en skole i et nytt bygg, med en framtidsrettet pedagogikk. Vi ønsker å bruke bygget og nærområdet aktivt i undervisningen. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser, der Ulfsbak er nærmeste nabo. Beliggenheten gir rike muligheter for å læring i friluft.

Menneskets læring og utvikling i sentrum

Vi ønsker å framstå som målbevisste og planlagte. Visjonen Ra – steget foran! angir en slik retning.Vi ser at vår måte å organisere læringsmiljøet passer godt til intensjonene Fagfornyelsen og den overordna delen av læreplanen. Sammen med elevene arbeider vi etter tydelige målformuleringer, i hver time, økt og periode.

Vi håper og tror at vår skole er inspirerende og utfordrende. De som går på Ra møter en skole som prøver å se hver enkelt elev og dennes behov. Vi ønsker å møte alle med respekt. Tre år på Ra skal være noe alle husker med positivt fortegn.

Visjon og verdier

Ra ungdomskole har definert en visjon, "Steget foran!", et pedagogisk grunnsyn, samt verdier som skal være synlige i vårt virke.

Slik er vi organisert

 

Raorganisasjonskart
Til toppen