Fraværsrutiner

Innhold

HER MÅ DET VEL SKRIVES NOE NYT VEDR MIN SKOLE APPEN DETTE SKAL VEL VÆRE LIKT PÅ ALLE SKOLER?

Generelt

 • Foresatte skal ringe skolen og informere om alt fravær fra første dag
 • Fraværet skal dokumenteres i meldingsboka når eleven er tilbake på skolen
 • Dersom foresatte ikke tar kontakt, skal skolen ringe foresatte på elevens første fraværsdag for å avklare fraværet
 • Kontaktlærer skal informere hjemmet umiddelbart ved alt fravær uten melding

Ved alvorlig fravær

 • Ved alvorlig fravær som gir grunn til bekymring tar kontaktlærer kontakt med foreldre/foresatte, samt involverer evt. rektor.
 • Rektor innkaller til samarbeidsmøte, hvor elev, foresatte, kontaktlærer og evt. helsesøster/andre deltar. Her vil tiltak avtales.
  Evt. tiltak videre etter dette vil være:
  - Møte i familiesenter/familieråd hvor elev, foresatt, rektor og kontaktlærer deltar
  - Melding til barnevernet

Alvorlig fravær er definert som

 • Ugyldig fravær fra en enkelttime
 • Fravær i mer enn tre dager på en måned
 • Høyt fravær (10 dager i halvåret)
 • Eleven møter på skolen, men forlater den igjen
Til toppen