Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Elise Svinterud Østreborge Adjunkt
Gunn Elsi Andersen
Guro Kohlberg Politisk representant
Ingvild Nyquist Borgeraas
Janne Aarstad Adjunkt (med tilleggsutdanning)
Jens Gram
Kristian Harra Larsen
Leif Rune Bjørgan Ansatt
Lisbeth Berg Miljøveileder/-konsulent
Marcus Vikerhagen
Randi Myklebust Sølvik
Simen Aas Løwer Rektor
Til toppen