Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Elise Svinterud Østreborge Ansatt
Guro Kohlberg Politisk representant
Ingvild Nyquist Borgeraas Foresatt
Janne Aarstad Ansatt
Leif Rune Bjørgan Vara politisk representant
Lisbeth Berg Ansatt
Maria Vandbakk-Rüther Foresatt
Morten Thormodsen Foresatt
Sonja Victoria Holte Rektor
Til toppen