Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Elise Svinterud Østreborge
Guro Kohlberg Politisk representant
Ingvild Nyquist Borgeraas
Janne Aarstad
Leif Rune Bjørgan
Lisbeth Berg
Randi Myklebust Sølvik
Simen Aas Løwer
Til toppen