Valgfag

Innhold

Informasjon om valgfag og tilvalgsfag ved Ra ungdomsskole.

Om valgfagene og vurdering

Elevene skal fra 8. trinn ha gjennomsnittlig 1,5 timer valgfag per uke. Valgfagene skal være praktisk innrettet.

Når velger jeg valgfag

Valg av valgfag skjer i april/mai hvert år, og elevene får beskjed om hvilket valgfag senest ved skolestart.

Begrenset antall plasser

Det vil være et begrenset antall plasser på de ulike valgfagene, så man er ikke sikret plass på førstevalget sitt.

Vi kan ikke garantere at alle valgfagene startes opp til høsten. Dette avhenger av antall søkere og tilgjengelige lærerressurser.

Svar på plass

Du får greie på hvilket valgfag du får, senest ved skolestart i august.

Karakter

Alle får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Du kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år.

Når du fullfører ungdomsskolen kan du altså ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller du kan ha vært gjennom flere valgfag og har dermed flere karakterer.

Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt av karakterene dine i valgfag som teller ved opptak til videregående opplæring.

Sal og scene

I faget får du mulighet til å være med på å lage en sceneoppsetning. Du kan bidra i alle ledd av produksjonen som for eksempel med dans, sang, drama, lyd og lys, kulisser og manus. Film er ikke en del av dette faget. 

Medier og informasjon

I faget får du mulighet til å jobbe digitalt med foto, film og skriving. Du kan ta bilder, skrive for skoleavisa og lage film.

Fysisk aktivitet og helse

I faget er det fokus på bevegelse og god helse. Du får mulighet til å prøve ulike aktiviteter både individuelt og sammen med andre. Du må like å være ute og ha klær til all slags vær. Innsats og innstilling er viktig i dette faget.

OBS! Skoledag til 15.30 annen hver fredag uten skysstilbud.

Design og redesign

I faget får du mulighet til å bruke dine kreative sider til å lage ulike produkter. Det kan være snakk om både kunst og bruksgjenstander. I tillegg vil det bli lagt vekt på gjenbruk.

Natur, miljø og friluftsliv

Vi flytter klasserommet ut i naturen. Ferdsel i naturen. Valg av rute.

OBS! Skoledag til utover ordinær skoletid på noen fredager uten skysstilbud.

Programmering

Fremtidens ferdighet. Tekstbasert programmeringsspråk. Programmere roboter etterhvert.

Til toppen