Valgfag

Innhold

Informasjon om valgfag og tilvalgsfag ved Ra ungdomsskole.

Om valgfagene og vurdering

Elevene skal fra 8. trinn ha gjennomsnittlig 1,5 timer valgfag per uke. Valgfagene skal være praktisk innrettet.

Når velger jeg valgfag

Valg av valgfag skjer i april/mai hvert år, og elevene får beskjed om hvilket valgfag senest ved skolestart.

Begrenset antall plasser

Det vil være et begrenset antall plasser på de ulike valgfagene, så man er ikke sikret plass på førstevalget sitt.

Vi kan ikke garantere at alle valgfagene startes opp til høsten. Dette avhenger av antall søkere og tilgjengelige lærerressurser.

Svar på plass

Du får greie på hvilket valgfag du får, senest ved skolestart i august.

Karakter

Alle får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Du kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år.

Når du fullfører ungdomsskolen kan du altså ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller du kan ha vært gjennom flere valgfag og har dermed flere karakterer.

Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt av karakterene dine i valgfag som teller ved opptak til videregående opplæring.

Innsats for andre

Hva lærer du i faget?

 • Du får en innføring i frivillig og holdningsskapende arbeid.
 • Du deltar i planlegging, utvikling og gjennomføring av sosiale tiltak for et inkluderende samfunn.
 • Du lærer å tilpasse kommunikasjon til ulike målgrupper

Hvordan jobber vi i faget?

 • Individuelt og i gruppe
 • Utforskende om å finne gode tiltak som kan hjelpe andre både på skolen og i samfunnet
 • Praktisk gjennomføring av tiltak

Før du søker

 • Dette er faget for deg som liker å jobbe utforskende og kreativt om tiltak som kan hjelpe andre mennesker. 
 • Du må tørre å møte nye mennesker og prate med dem.
 • Du må ha et indre ønske om å hjelpe andre mennesker. 
 • Du må være en god lagspiller.

Produksjon for scene

Hva lærer du i faget?

 • Formidle sang, dans, musikk og/eller teater fra en scene
 • Lyd- og lysteknikk, scenearbeid og inspisienter
 • Produksjonsarbeid

Hvordan jobber vi i faget?

 • Vi har tre små forestillinger med ulike tema hvert halvår.
 • Gruppe/par/alene om å lage et scenisk uttrykk om det aktuelle temaet. 
 • Samarbeid om å fordele oppgaver, lage framdriftsplan, utvikle produktet og bruke underveisvurderinger til å forbedre produktet.

Før du søker

 • Dette er faget for deg som liker å jobbe kreativt innenfor sceniske uttrykk, eller for deg som liker å jobbe teknisk rundt en forestilling. 
 • Du må tørre - eller ha som mål - å stå på en scene. 
 • Du må ha evnen til å ta til deg instruksjon.
 • Du må være en god lagspiller.

Medier og informasjon

Hva lærer du i faget?

 • å bruke digitale verktøy 
 • å lage podcast og kortfilm 
 • å bli god på kildehenvisning
 • å lage gode intervjuer
 • om journalistikk

Hvordan jobber vi i faget?

 • Individuelt og i gruppe 
 • Det meste av tiden jobber vi på skolen, men vi drar også på besøk. I år skal elevene besøke Østlandsposten for å se hvordan ei avis blir til.  

Før du søker

 • Dette er faget for deg som liker å være kreative med digitale verktøy
 • Du bør like å arbeide selvstendig og samarbeide

Fysisk aktivitet og helse

Hva lærer du i faget?

 • vi prøver ulike idretter, nye aktiviteter, tøyer egne grenser og samhandler med hverandre når det er naturlig. 
 • du får kunnskap om og praktisk erfaring med sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kosthold og den virkning dette har på din helse.

Hvordan jobber vi i faget?

 • vi er ofte ute og gjennomfører varierte aktiviteter tilpasset årstiden.

Før du søker

 • Dette er faget for deg som liker å oppleve glede og mestring gjennom fysisk aktivitet.
 • Du må klær til all slags vær og tilgang til sykkel

OBS! Slutter 12.00/15.30 annenhver fredag. Det er ikke tilbud om skoleskyss på avvikende skoletider.

Design og redesign

Hva lærer du i faget?

 • Sy, tegne, male, strikke, lage digitale bilder
 • Ulike teknikker, følge mønster og oppskrifter

Hvordan jobber vi i faget?

 • Lage nye ting av gamle ting
 • Alene, to og to eller i grupper

Før du søker

 • Dette er faget for deg som liker å skape noe nytt av gamle eller ødelagte gjenstander
 • Dette er faget for deg som liker å være kreativ innen ulike former for kunst- og håndarbeid

I faget får du mulighet til å bruke dine kreative sider til å lage ulike produkter. Det kan være snakk om både kunst og bruksgjenstander. I tillegg vil det bli lagt vekt på gjenbruk.

Frluftsliv

Hva lærer du i faget?

 • Bruke naturen i de ulike årstidene: klatre, være på tur, fiske, plukke bær og sopp, pakke sekk, lage gapahuk, telte ute, kart og kompass og lage bål
 • Om natur og planter i nærmiljøet, allemannsretten og vilkårene for den og bærekraftig bruk av naturen 

Hvordan jobber vi i faget?

 • Ofte på tur - enten på sykkel, ski eller til fots
 • Vi har flere langdager der vi er på tur lengre enn vanlig skoletid.
 • Vi legger opp til minimum èn overnatting ute i løpet av året

Før du søker

 • Dette er faget for deg som liker å være ute og i aktivitet
 • Faget krever at du har tilgang på en del utstyr: Sykkel, sovepose, sekk, ullundertøy, regntøy/uteklær, tursko, ski og fiskeutstyr
 • Du må være forberedt på at noen ganger kan det bli litt tungt

OBS! Det blir arrangert minimum en overnattingstur i løpet av året. Det legges opp til langdager enkelte fredager. Slutter da kl. 12.00 enkelte fredager. Det er ikke tilbud om skoleskyss på avvikende skoletider. 

Teknologi og design

Hva lærer du i faget?

 • Designe og utvikle ulike teknologiske produkter
 • Blokk- og tekstbasert koding.
 • Lære grunnleggende prinsipper i programmering som løkker, funksjoner, variabler mm.

Hvordan jobber vi i faget?

 • Individuelt og i små grupper.
 • Hva du jobber med avhenger i stor grad av dine forkunnskaper: ulike kodekurs til å lage spill/simulatorer ved hjelp av tekstbasert koding.
 • Vi har mye bra utstyr som vi bruker i undervisningen, blant annet 3D- printere, PC`er til gaming og programmering, lego mindstorm, microbit og Sphero bolt.

Før du søker

 • Dette er faget for deg som liker å utforske digitale løsninger.
 • Du bør like å finne løsningen på et problem, i tillegg til å være kreativ i problemløsningen.

Praktisk håndverksfag

Hva lærer du i faget?

 • snekre og bygge 
 • bruke el-verktøy og håndverktøy 

Hvordan jobber vi i faget?

 • Mest praktisk og kreativt
 • Litt teori, ofte matematikk eller tegning. 
 • Du har en ide, lager en plan, og bygger denne.

Før du søker

 • Du bør være noe praktisk anlagt
 • Like å arbeide selvstendig og samarbeide
Til toppen