Parkering og levering

Innhold

Levering av elever og parkering for ansatte og besøkende.

Det er ønskelig at elevene som bor i nærmiljøet går eller sykler til skolen. Det blir mindre trafikkfarlige situasjoner i forbindelse med bringing og henting.

Elever som blir kjørt

Vi ønsker å presisere følgende for elever som blir kjørt:

  • Elever avleveres på nedre parkeringsplass – IKKE kjør opp til skolen!
  • Besøkende og ansatte parkerer på anvist parkeringsplass – IKKE parker oppe ved skolen!
  • Kun busser avleverer elever på anviste busslommer

Vi ønsker IKKE kjøring opp til skolen og inne på skolens område. Dette for å unngå trafikkfarlige situasjoner.

Parkering 

Ansatte og besøkende skal parkere på parkeringsplassen nedenfor bussholdeplassen.

Parkering
Til toppen