Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Cornelius Lundberg
Erik Edler-Woll
Ingvild Nyquist Borgeraas Foresatt, leder
Jakob Ohrem Bakke Elev representant
Janne Aarstad Pedagogisk personal representant
Jessica Ravn Paulsen
Jørgen Hildal Lund
Line Emilie Sundqvist Gjørtz-Larsen
Lisbeth Berg Johnsen Andre ansatte representant
Marit Solhaug
Marius Saga Omslandseter
Sonja Victoria Holte Rektor, sekretær
Til toppen