Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Elise Svinterud Østreborge Ansatt
Guro Kohlberg Politisk representant
Helle Andrea Gundersen Elev
Ingvild Nyquist Borgeraas Foresatt
Janne Aarstad Ansatt
Karolina Anna Piekarska Elev
Kristin Lunde Rogn Foresatt
Leif Rune Bjørgan Ansatt
Lisbeth Berg Ansatt
Maria Vandbakk-Rüther Foresatt
Randi Myklebust Sølvik Foresatt
Simen Aas Løwer Ansatt
Til toppen