Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Elise Svinterud Østreborge Pedagogisk personal representant
Guro Kohlberg Politisk representant
Ingvild Nyquist Borgeraas Foresatt, leder
Jakob Ohrem Bakke Elev representant
Janne Aarstad Pedagogisk personal representant
Leif Rune Bjørgan Vara politisk representant
Lisbeth Berg Johnsen Andre ansatte representant
Sonja Victoria Holte Rektor, sekretær
Til toppen