Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Elise Svinterud Østreborge Ansatt
Gunn Elsi Andersen Foresatt
Guro Kohlberg Politisk representant
Ingvild Nyquist Borgeraas Foresatt
Janne Aarstad Ansatt
Jens Gram Foresatt
Kristian Harra Larsen Elev
Leif Rune Bjørgan Ansatt
Lisbeth Berg Ansatt
Marcus Vikerhagen Elev
Randi Myklebust Sølvik Foresatt
Simen Aas Løwer Ansatt
Til toppen