Visjon og verdier

Innhold

Informasjon om vår visjon og verdier.

Visjon

Ra ungdomskole har definert en visjon, pedagogisk grunnsyn, samt verdier som skal være synlige i vårt virke.

Visjon: Steget foran!

Pedagogiske grunnsyn

Alle skal få like muligheter til å mestre eget liv gjennom læring, fellesskap, kultur, livsglede og utvikling uavhengig av kjønn, livssyn, sosial og kulturell bakgrunn.

Vi tror at vi lærer:

 • gjennom oppdagelse
 • gjennom samhandling, samtale og refleksjon
 • ved bevisstgjøring
 • gjennom erfaring
 • gjennom å anvende teori og praksis
 • ved å trigge motivasjon og nysjerrighet
 • at innholdet oppleves meningsfullt

Lærerrollen blir da:

 • en kartlegger av elevenes kunnskapsnivå.
 • en stifinner for videre læring
 • en tilrettelegger for videre læring
 • en person som setter ny kunnskap i sammenheng med det de kan fra før.

Våre verdier

Våre verdier er læring, fellesskap, kultur, livsglede og utvikling.

Læring

Vi vil synliggjøre verdien læring ved at vi i vårt arbeid er:

 • Målrettet
 • Kreative
 • Fleksible
 • Strukturerte
 • Reflekterte
 • Kunnskapsrike
 • Motiverende
 • Engasjerende

Vi vil

 • Utvikle skrive-, regne-, lese-, digitale og muntlige ferdigheter i alle fag
 • Lete etter og utvikle elevenes evner og talenter
 • Tilpasse opplæringen
 • Utarbeide tydelige mål og kriterier i forkant av læringsprosessen
 • Vurdere for å skape læring
 • Variere undervisningen, arbeidsmåter og læremidler
 • Stimulere til å bevisstgjøre og utvikle elevenes egne læringsstrategier
 • Fremheve betydningen av elevenes egen innsats
 • Definere tydelig formulerte mål, tema, delmål, metoder, vurderingsformer og tilrettelegging i fagplanene.
 • Gode strukturerte, sammenhengende,målbare og spennende planer

Fellesskap

Vi vil synliggjøre verdien fellesskap ved at vi i vårt arbeid er:

 • Inkluderende
 • Romslige og rause
 • Omsorgsfulle
 • Lojale
 • Anerkjennende
 • Høflige
 • Sosiale og har sosiale antenner
 • Ansvarsfulle
 • Gode rollemodeller

Vi vil

 • La alle slippe til
 • La alle få bruke sine evner
 • Fremme synspunkter og være god på kompromiss
 • Skape felles opplevelser
 • Dele kunnskap og erfaring.
 • Se andre mennesker
 • Tåle ulikhet og respektere forskjeller

Kultur

Vi vil synliggjøre verdien kultur ved at vi i vårt arbeid er:

 • Skapende
 • Kreative
 • Utforskende
 • Kulturytere og kulturnytere

Vi vil

 • Tilrettelegge for egne kulturaktiviteter som RABRA, fordypning/prosjekter, fremføring, art aktiviteter
 • Tilrettelegge for kulturskrinet, besøk fra barneskole, videregående.
 • Åpne skolen på kveldstid for teater, disco, film, kurs, tegning, matlaging, band, kor, juniortilbud

Livsglede

Vi vil synliggjøre verdien livsglede ved at vi i vårt arbeid er:

 • Positive og konstruktive
 • Impulsive
 • Begeistrende og lar oss begeistre
 • Hensynsfulle
 • Empatiske

Vi vil

 • Lete etter og si det som er bra
 • Bruke humor og vise godt humør
 • Gjøre hverandre gode
 • Tro på det gode hos hverandre og tro på seg selv
 • Møte elever og kollegaer med et smil
 • Kunne ta seg selv uhøytidlig
 • Gripe øyeblikket

Utvikling

Vi vil synliggjøre verdien utvikling ved at vi i vårt arbeid er :

 • Endringsvillige
 • Ambisiøse
 • Løsningsorienterte
 • Eksperimenterende
 • Medvirkende og lojale

Vi vil

 • Ta utfordringer
 • Søke nye impulser og kunnskap
 • Delta aktivt i utviklingsarbeid
 • Se etter mulighetene
 • Prøve, erfare og lære
 • Lytte aktivt på det andre sier
 • Gjøre det vi er enige om
Til toppen