Digital organisering av læring

Innhold

Hvilke planer har vi og hvor finner foresatte og eleven det?

Skolen legger til rette for å involvere elevene i å organisere egen læring. Vi arbeider for å utvikle elevene til å bli selvregulerte. Dette innebærer blant annet at elevene får veiledning i å holde oversikt over hjemmearbeid, forberedelser, frister, aktiviteter o.l.

Skolen har ikke en tradisjonell arbeidsplan. Vi tror at vi i en digital utvikling med mer utstrakt bruk av digitale verktøy, kan lære elever å bruke ulike verktøy som er hensiktsmessig å navigere i når de skal ha oversikt over egen læring. Skolen organiserer læring bl.a. gjennom ulike digitale flater. Under finner du en oversikt over disse.

Ved å veilede elevene i å orientere seg i disse digitale flatene, så tror vi at

 • vi bidrar til å sette læring i system
 • vi fremmer hensiktsmessig bruk av digitale verktøy
 • vi bidrar til at elevene blir involvert i egen læring
 • vi bidrar til at elevene blir mer selvregulerte

Periodeplaner

Skoleåret blir delt inn i fire perioder. Hver periode har et tverrfaglig tema og en periodeplan.

Periodeplanen gir informasjon om

 • hva som skjer av ulike aktiviteter i de ulike fagene og tverrfaglig tema
 • viktige datoer
 • læringsmål i de ulike fagene
 • hva elevene skal jobbe med
 • viktige begreper som skal læres

Periodeplanen ligger på skolens nettside under elevenes trinnside og krever ikke innlogging.

Periodeplan

Tidsplaner

Ra ungdomsskole er en baseskole med få tradisjonelle klasserom. Skolen må derfor ha en tidsplan som varierer fra uke til uke. I tidsplanen framkommer

 • Ukenummer og dato planen gjelder for
 • Oversikt over hvilke fag til de ulike undervisningsøktene og eventuelt tverrfaglig metode
 • Oversikt over hvilke lærere til de ulike undervisningsøktene
 • Oversikt over hvor de ulike undervisningsøktene skal være

Tidsplanene ligger på skolens nettside under elevenes trinnside og krever ikke innlogging.

Tidsplaner
Til toppen