Våre unge

Innhold

Vi på Ra anerkjenner at elevene har ulike behov for måter å lære på og har derfor et tilbud om Praktisk-teoretisk opplæringsløp. Larviksmodellen Våre Unge består av flere prosjekter som alle har et mål om å få flere unge i alderen 15-25 år til å gjennomføre videregående opplæring og komme ut i arbeidslivet.

Ved å forebygge bedre og inkludere flere, skal Våre unge skape nye og bedre muligheter for unge i kommunen vår. 

Våre unge er et langsiktig endrings-og utviklingsarbeid, og skal føre til radikal nytenkning og strukturendring i arbeidet med målgruppa i Larvik. Målet er å redusere ungt utenforskap til lavest i landet innen 2040. 

Larvikmodellen Våre unge er et samarbeid og eies av Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Nav. Også lokalt næringsliv bidrar i samarbeid

Link til søknadsskjema:

Søknad Praktisk Opplæringsløp:

Til toppen