Dugnad tirsdag 26. april

Innhold

Skolen, FAU og elevrådet inviterer til dugnad tirsdag 26. april fra kl. 16.30 til 19.00.

Skolens uteområde blir mye brukt, også utenfor ordinær skoletid. Det er stor slitasje på uteområdet. Dessverre foregår det også en del hærverk. Sammen kan vi ta et krafttak for barn, unge og voksne!

Elever og foreldre oppfordres til å delta. Det selges grillpølser og drikke fra 16.30, så denne dagen kan man komme droppe middagen, få seg en matbit og bidra til å ta vare på uteområdet vårt!

Inntektene går til Sowetoprosjektet.

Praktiske opplysninger

Sted: Ra ungdomsskole
Tid: Tirsdag 26. april fra kl. 16.30 til 19.00

Hvis du har noe av følgende, så ta med:

  • Feiekost
  • Jernrive
  • Trillebår
  • Spade
  • Beisekost

For å få en oversikt over hvor mange som kommer på dugnaden, så ønsker vi at du registrerer deltakelsen.

Gjøremål på dugnaden

Overrekkelse av gave kl. 17.00

Ra ungdomsskole er tildelt 50 000 kr fra Larvikbankens gavefond. Midlene skal gå til frisbeebane rundt skolen. Elever ved skolen skal stå for prosjektering og bygging.

Til toppen