Tverrfaglige tema og metoder

Innhold

Undervisningen på Ra blir lagt opp etter tverrfaglige tema og deles inn i fire perioder per skoleår. Hver periode inneholder en tverrfaglig opplæringsmetode.

Artikkelen ble skrevet august 2017

“Når elever er aktive medspillere, styrkes deres evne til å oppnå nye kunnskaper, ferdigheter og forståelse. De får utviklet sine evner til å involvere seg i egen refleksjon og til å identifisere nye skritt i egen læringsprosess” .

Sitatet er hentet fra boka Synlig læring av John Hattie (2012). Dette er på mange måter vårt ideal og noe vi forsøker å leve opp til.

Økt læring

Vi har sterk tro på at elevmedvirkning, variasjon i arbeidsformer og metoder bidrar til å øke læring på Ra ungdomsskole. Læring inn i framtidas skole vektlegger nemlig egenskaper som samarbeid, kreativitet, kritisk tenkning, lærings- og utviklingskompetanse. Dette er sentrale områder i Fagfornyelsen 2020.

På Ra arbeider derfor elevene mye sammen, som læringspartnere eller i små grupper.

Grunnleggende ferdigheter

Trening av grunnleggende ferdigheter inngår som en naturlig del av den tverrfaglige opplæringen. Skolens sentrale tverrfaglige metoder er prosjektarbeid, storyline, problembasert læring (PBL) og entreprenørskap. Lærerne på hvert trinn planlegger og gjennomfører ett tverrfaglig læringsforløp sammen hver periode. Opplæringen skal være variert og utfordre elevenes ulike forutsetninger.

Tverrfagligtema
Til toppen