Læring i skya

Innhold

Larvikskolen er i et digitalt hamskifte og Ra bruker Google Suite som digital læringsplattform.

Artikkelen ble skrevet juni 2017

Et digitalt hamskifte i skolen handler om å ta i bruk hensiktsmessige digitale verktøy og plattformer for å øke elevenes læring, og speile samfunnet for øvrig i størst mulig grad. Det betyr ikke at vi skal kaste alle bøkene på bålet og knuse printerne, men at vi heller skal bruke aktualisert informasjon på nett der det finnes, og dele informasjon elektronisk der det er mulig.

Omstilling

Første steg inn i et digitalt hamskifte handler mye om omstilling, særlig for de voksne, men også for ungdommen, som kanskje ikke først og fremst har brukt nettbrett og datamaskiner til læring. Elevene har dog ikke levd uten internett og er vant til å forholde seg til digitale hjelpemidler og duppedingser på en helt annen måte enn voksne analog-digitale. Å gå fra kladdebøker, delt datautstyr, papirbaserte læreverk og de gode, gamle stensilene til klasserom i skya og en-til-en iPad er en radikal omstilling. Derfor investerer Larvik kommune mye i grundig opplæring av alle ansatte. Siden februar, har tre av Ra-lærerne vært i kursing for å bli digital-pedagoger. D-pedagogenes ansvar er å videreformidle kunnskap om Google sin skybaserte læringsplattform til skolens øvrige personale og til elevene.

Digitallæring
Digitallæring2

Enklere å samarbeide

Etter kort tid ser vi mange fordeler med den nye digitale hverdagen. Det har blitt mye enklere å dele informasjon med hverandre, noe som fører til bedre samarbeid mellom elevene, lærerne og lærer-elev. Det er enklere å følge med på og kommentere og korrigere elevarbeid mens eleven holder på, noe som gjør at tilbakemeldingene blir mer relevante og enklere å forholde seg til, og lære av, for eleven. Det er raskere og enklere å lage gode, interaktive undervisningsopplegg, eller ta i bruk omvendt undervisning (flipped classroom).

Innsyn for foresatte

Vi holder på å teste innsyn for foresatte i GfE, og innen kort tid vil vi kunne registrere en eller flere e-postadresser til ditt barns google-konto. Som foresatt huker du av for om du vil ha daglig eller ukentlig rapport, og du får dermed et komplett innsyn i hvilke oppgaver som står på agendaen, lærers tilbakemelding på innleveringer, beskjeder og annet som kommuniseres mellom elev og lærer.

Veien videre

D-pedagogene holder jevnlig opplæring i Google for Education sine programmer (Classroom, Disk, Dokumenter, Regneark, Presentasjoner, Skjema, m.m.), og samtlige Ra-elever er logget på skolekontoen sin i google. I disse dager kurses d-pedagogene i bruk av læringsbaserte app-er på iPad. Det er i første omgang bare niende trinn som har fått iPad, og neste gruppe ut er en iPad til hver lærer. Selv om åttende og tiende trinn ikke har fått utdelt iPad ennå, er det ingen hindring for å ta i bruk GfE. Det er flere stasjonære og bærbare PC-er på basene, en datalab, og anledning til å bruke smarttelefon i undervisningen.

Vi er stolte av å henge med i utviklinga og kunne tilby elevene økt læring med digitale verktøy der det er hensiktsmessig.

Til toppen