To nye lærere ansatt

Ra ungdomsskole har ansatt to nye lærere fra skoleåret 2021/2022, Erlend Christoffer Larsen og Nicole Elisabeth Stia Røsholt.

Nicole Elisabeth Stia Røsholt

Nicole er 25 år gammel og kommer fra lærerstilling på Mellomhagen ungdomsskole.

Hun har en master i kultur- og samfunnsfag fra MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, samt tilleggsutdanning i spansk.

Nicole skal være kontaktlærer på 8. trinn og undervise i engelsk på trinnet. Hun skal også undervise i spansk på alle trinn.

Erlend Christoffer Larsen

Erlend er 26 år gammel og kommer fra lærerstilling på Thor Heyerdahl videregående skole.

Han er utdannet lektor med tilleggsutdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge innen historie, norsk og musikk.

Erlend skal være kontaktlærer på 8. trinn og undervise i norsk og musikk på trinnet.

Til toppen