Tiltak gult nivå på Ra ungdomsskole

Innhold

Det innføres gult nivå fra mandag 13. desember. Her er en oversikt over tiltak på Ra ungdomsskole.

Bakgrunn

Tiltak

Endringer kan forekomme underveis i perioden.

 • RABRA avlyses.
 • Trinnene planlegger vanlig undervisning i fag og praktiske “RABRA-aktiviteter” klassevis.
 • Lærere og andre ansatte tilhørende trinnet følger klasser på trinnet.
 • Ordinær tidsplan følges. Trinnene kan lage egne inndelinger av dagen.
 • Teamledere tilstreber å sette opp klasser i undervisning i faste rom i løpet av en dag:
  • 8. trinn: 4 faste klasserom: Brakke 1, brakke 2, base og klasserom.
  • 9. trinn: Klasserom, base, KHV-rom og naturfagrom.
  • 10. trinn: Klasserom, base, Akva og Agora.
  • Daffen til gym i alle klasser.
 • Egne innganger til klasserom/undervisningsrom benyttes for å unngå blanding av klasser.
 • Voksen henter klassen ved inngang ved hver undervisingsøkt.
 • Dersom flere klasser bruker samme undervisningsrom i løpet av en dag: Elevene må selv rengjøre pulter.
 • Klasser skal ikke blandes i pauser.
 • Tilstrebe å å ha pauser utendørs.
 • Tilvalgsfag utgår (ikke blande klasser).
 • Valgfag fredag 17. desember: Elevene avslutter på skolen 11.50. Det lages opplegg for hjemmeundervisning valgfagaktivitet.
  Siste skoledag klassevis.

Hovedtrekk gult nivå

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser regnes som en kohort
  • To kohorter kan samarbeide utendørs
  • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
  • Elever bør holde avstand (minst én meter) til elever i andre kohorter i pauser og friminutt
  • Unngå trengsel og store samlinger

Kilde: Utdanningsdirektoratet gult nivå

Til toppen