Søknadsfrist for skoleskyss 27.03.2023

Innhold

Gjelder skysselever med buss og tilrettelagt skyss.

Elever som skal begynner på ungdomsskolen høsten 2023.

Elever som har krav på skoleskyss må søke om dette, innen 27. mars 2023.

Skjema "Søknad om skoleskyss" ligger på Larvik kommune sin nettside, samt link nedenfor. Elever som har 4 km eller mer til skolen, har rett til skoleskyss. Søknad må sendes uavhengig om man har hatt skoleskyss på barneskolen. Tidligere skysselever må ta vare på skolekortet, da de blir oppdatert for nytt skoleår når søknaden er behandlet og godkjent. Nye busselever vil få utlevert busskort i løpet av de første skoledagene.

Ungdomsskoleelever som allerede har innvilget skyss. 

Elever som i dag har innvilget skoleskyss til ungdomsskolen, trenger ikke å søke på nytt.

Delt bosted

For elever med to adresser må det i tillegg fylles ut skjema "delt bosted". Dette gjelder både busselever og for tilrettelagt skyss. Link nedenfor. 

Tilrettelagt skyss.

  • For å få  innvilget tilrettelagtskyss må det fylles ut et helseerklæringsskjema av lege og foresatte, som må leveres til kontoret på skolen, innen 27.mars 2023. Se link nedenfor.
  • Dette må søkes om for hvert skoleår.  

For elever i videregående skole

Elever som skal begynne på videregående skole må søke i VKT sin egen portal. https://www.vkt.no/minskyss/  Informasjon om skoleskyss i videregående skole finner du her Til 10.klasse elever

Skjemaer

 

Busstider

Opplysninger om busstider og stoppested kan søkes opp på Reiseplanlegger

Til toppen