Søknad om fratrekk av fravær på vitnemål

Innhold

Her følger retningslinjer for å kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet.

Utdanningsdirektoratet har bestemt at helserelatert fravær i perioden mars 2020 til juni 2022 ikke skal føres på vitnemålet. Dette er en ekstraordinær retningslinje pga. Covid-19 pandemien.

Utover dette gjelder følgende ordinære retningslinjer for å kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet:

For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan en elev kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helsegrunner eller innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer det. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes.

Elever kan altså kreve å få strøket dokumentert fravær som skyldes

  • helsegrunner etter tredje dag - må dokumenteres med legeerklæring
  • kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag - må dokumenteres med legeerklæring
  • innvilget permisjon fra første dag - må dokumenteres med vedtak om permisjon

Søknad om fratrekk av fravær for skoleåret 2021/22 kan sendes 

ebba.cecilie.verdu@larvik.kommune.no innen fredag 3. juni 2022.

For mer informasjon: udir.no.

Udir - Føring av fravær på vitnemål Udir - Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner
Til toppen