Orienteringsmøte for nytt 8. trinn høsten 2023 på Ra ungdomsskole

Elever og foresatte fra Sky, Langestrand og Berg inviteres til orienteringsmøte på Ra ungdomsskole 15. mars kl. 18.00.

Elever og foresatte fra Sky, Langestrand og Berg inviteres til orienteringsmøte på Ra ungdomsskole 15. mars kl. 18.00. Møte vil være delt i to deler.

Vi gjør oppmerksom på at første del er for elever og foreldre. Andre del er kun for foreldre.

18.00-19.00: Orienteringsmøte om valgfag og tilvalgsfag - for elever og foreldre

I ungdomsskolen er tilvalgsfag (språkfag eller arbeidslivsfag) og valgfag obligatorisk for alle elever. Valgene elevene foretar vil ha innvirkning på skolegangen gjennom hele ungdomstrinnet, samt mulighetene ved valg til videregående skole. For å sikre at elevene foretar gjennomtenkte og riktige valg, vil lærere og elever ved skolen informere våre kommende elever og foreldre om de ulike fagene. Det vil også bli gitt en kort informasjon om skolen.

Teamleder Torgeir Mjaugeto og rådgiver Trine Røed-Larsen leder møtet.

19.00-20.30: Ungdom og rusmidler - kun for foreldre

Larvik kommune og politiet samarbeider om denne temakvelden med fokus på holdninger, adferd og rusmidler, for foresatte som har ungdommer som skal begynne på ungdomsskolen. Se informasjon i vedlagte invitasjonsbrev. Kontaktpersonen for denne delen er Erica Dabe, Larvik kommune.

Vi ser fram til å se dere!

Til toppen