Ny rektor på Ra ungdomsskole

Innhold

Rektor Simen Aas Løwer har fått innvilget 1 års permisjon og tiltrer fra 1. mars i ny stilling som fagsjef i Skien kommune. Sonja Victoria Holte er ansatt som vikarierende rektor fra 6. mars.

Teamleder Rita Bach er fungerende rektor i tiden fram til Sonja Victoria Holte tiltrer.

Victoria kommer fra stilling som teamleder for ungdomstrinnet ved Tjodalyng skole. Hun har tidligere vært rektor i Sandefjord i ni år, har lærerutdanning og videreutdanning innen spesialpedagogikk og skoleledelse.

Vi ønsker Victoria velkommen som rektor på Ra ungdomsskole.

Til toppen