Natteravner søkes!

Innhold

FAU på Ra, Sky og Langestrand går sammen om å starte en ordning med natteravner i vårt nærmiljø. Vi ønsker på denne måten å bidra til å skape trygghet, trivsel og tilhørighet for de unge og vise at vi bryr oss om det som skjer i nærmiljøet vårt.

Natteravnene

  • er voksne (foreldre, besteforeldre eller andre) som går sammen i små grupper på 3-4 personer
  • er synlig til stede som trygge, edru voksne
  • har moralsk taushetsplikt, og er avhengige av de unges tillitt
  • utviser skjønn, sunn fornuft, medmenneskelig ansvar og omsorg
  • er privatpersoner uten særskilte fullmakter
  • tilbyr aldri transport eller låner ut penger
  • griper ikke fysisk inn i slåsskamper, men melder fra til politiet
  • er dekket av Tryg forsikring

Vi starter med natteravner på Ra allerede førstkommende helg. Vi tar utgangspunkt i Ra ungdomsskole og går hovedsakelig runder i området Ra - Ulfsbakk, men tilpasser etter behov. Hver vakt varer fra 20.00-23.00.

Mer informasjon

https://www.facebook.com/groups/natteravnra/

Vi håper dere støtter opp og sprer informasjon om tiltaket!

Påmelding

Bli med å skap trygghet og trivsel for unge i vårt nærmiljø - meld deg som natteravn her: Påmeldingsskjema

Med ønske om en trygg og god sommer fra
FAU og skoleledere på Ra, Sky og Langestrand

 

Til toppen