Invitasjon til foreldremøte med elever for 7.trinn - mandag 1. november

Innhold

Vi inviterer til foreldremøte på Ra ungdomsskole mandag 1. november kl. 18.00. Møtet er for foreldre og elever på 7. trinn på barneskolene Langestrand, Sky og Berg.

Hensikten med møtet er å skape en tidlig arena hvor elever og foreldre/foresatte utvikler kjennskap og trygghet til overgangen til ungdomsskolen. Møtet er et samarbeid mellom barneskolen og ungdomsskolen. 

Agenda

  • hvordan jobber skolene med overgangsprosessen
  • hvilke aktiviteter skjer skjer fram til skolestart i 8. klasse - for elever og foreldre/foresatte
  • hva er foreldre/foresattes rolle
  • informasjon om ungdomsskolen: fag, perioder, timeplaner, arbeidsmetoder
  • informasjon om fritt skolevalg, hvor finne informasjon og frist for søknad
  • informasjon om forebyggende tiltak rundt bekymringsfullt skolefravær

Møtetidspunkt

Mandag 1. november kl. 18.00 - 19.30 på Ra ungdomsskole. 

Påmeldingsskjema

Vi ber alle om å registrere sin deltakelse på forhånd ved å benytte seg av påmeldingsskjema.

Til toppen