Invitasjon til foreldremøte med elever for 7. trinn - tirsdag 6. desember

Innhold

Vi inviterer til orienteringsmøte på Ra ungdomsskole tirsdag 6. desember kl. 18.00. Møtet er for foreldre og elever på 7. trinn på barneskolene Langestrand, Sky og Berg.

Hensikt

Hensikten med møtet er å skape en tidlig arena hvor elever og foreldre/foresatte utvikler kjennskap og trygghet til overgangen til ungdomsskolen. 

Agenda

  • hvordan jobber skolene med overgangsprosessen
  • hvilke aktiviteter skjer skjer fram til skolestart i 8. klasse - for elever og foreldre/foresatte
  • hva er foreldre/foresattes rolle
  • informasjon om ungdomsskolen: organisering, fag, tverrfaglighet, perioder, timeplaner, arbeidsmetoder
  • fritt skolevalg
  • informasjon om forebyggende tiltak rundt bekymringsfullt skolefravær

Tid og sted

Tirsdag 6. desember kl. 18.00 - 19.30 på Ra ungdomsskole.

Påmeldingsskjema

Vi ber alle om å registrere sin deltakelse på forhånd ved å benytte seg av påmeldingsskjema:

Til toppen