Informasjon om nasjonale prøver

Innhold

Det nærmer seg gjennomføring av nasjonale prøver. Prøvene gjennomføres på 8. og 9. trinn før høstferien.

Tidspunkter for gjennomføring

Prøvene skal gjennomføres i perioden 6. september - 1. oktober. Nærmere spesifisering vil fremgå på tidsplaner.

På hvilke trinn og i hvilke ferdigheter vi har nasjonale prøver?

8. trinn:

  • Lesing (90 min)
  • Regning (90 min)
  • Engelsk (60 min)

9. trinn

  • Lesing (90 min)
  • Regning (90 min)

Hva formålet med nasjonale prøver?

Nasjonale prøver er elektroniske prøver hvor elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk blir vurdert. Resultatene fra prøvene brukes av skolen som underveisvurdering og grunnlag for tilpassa opplæring for den enkelte elev. Vi kan f. eks. se en elevs progresjon fra 8. til 9. trinn i lesing og regning.

Informasjonen fra nasjonale prøver gir også skolen godt grunnlag for kvalitetsutvikling.

Forberedelser

Skolen forbereder elevene på oppgavetypene i nasjonale prøver. Dette gjør vi ved at elevene får anledning til å gå gjennom eksempeloppgaver og tidligere års nasjonale prøver.

Må alle elever ta nasjonale prøver?

Prøvene er obligatoriske for alle elever, men elever med som har

  • vedtak om spesialundervisning eller
  • særskilt språkopplæring

kan innvilges fritak etter søknad. Søknad rettes til kontaktlærer innen 1. september. Rektor avgjør om en elev skal få fritak. 

Til toppen