Foreldremøte om ungdom og rus

Innhold

Politiet og SLT (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) inviterer til foredraget "Nysgjerrig ungdom" på Ra ungdomsskole tirsdag 19. oktober kl. 18.00.

Praktisk informasjon

  • Når: Tirsdag 19. oktober kl. 18.00 - 19.30
  • Sted: Ra ungdomsskole, Agora
  • Målgruppe: Foresatte på 8. trinn
  • Arrangør: Politiet v/ Vidar Duvholt og SLT-koordinator Erica Dabe

Om foredraget Nysgjerrig Ungdom

I endringen fra barn til snart voksen endrer holdninger og livsstil seg. Denne overgangen markerer en form for løsrivelse fra foreldrene og etablering av en identitet som nesten voksen.

Mange er nysgjerrige på å prøve alkohol og ser det som et naturlig steg i retning av voksenlivet.

I undersøkelser gjort av Opinion i 2017, svarer 74% at de drikker mer enn foreldrene tror. Ungdata tall fra ungdomsskolene i Larvik i 2017 viser at det å drikke seg full og røyke hasj gir høyere status nå enn i 2013.

Foreldre er de viktigste forebyggerne og førstelinjeforsvaret. Foreldrenes grenser fungerer som beskyttelse frem til barna og unge er sterke nok til å stå for egne valg og handlinger.

Men ingen kan gjøre jobben alene.

Derfor ønsker kommunen og politiet å invitere til en temakveld med fokus på holdninger, adferd og rusmidler, for foresatte som har ungdommer som skal begynne på ungdomsskolen.

Til toppen