Foreldremøte for 10. trinn onsdag 8. februar kl. 18.00

Innhold

Vi inviterer til foreldremøte for å orientere om elevenes opplæring siste semester på ungdomsskolen, samt orientering om standpunktkarakterer, eksamen og overgang til videregående skole.

På møtet vil orientering bli gitt av teamleder Torgeir Mjaugeto og avtroppende rektor Simen Aas Løwer.

Sted og tid

  • Agora på Ra ungdomsskole onsdag 8. februar kl. 18.00.
  • Møtet anslås å vare ca. en time.

Målgruppe

  • Foresatte til elever som går i 10. klasse.

Agenda

Orientering om

  • elevenes opplæring og aktiviteter fram til skoleslutt
  • standpunktvurdering
  • praktisk gjennomføring av muntlig og skriftlig eksamen
  • klagerett på standpunktkarakterer og eksamenskarakter
  • rett til å søke om fjerning av fravær på vitnemål
  • overgang til videregående skole

Vi ser fram til å se dere!

Til toppen