Forberedelser til åpning av skolen

Innhold

Informasjon om forberedelser til nær forestående åpning av skolen.

Om hjemmeundervisning

Vi er nå inne i den syvende uka med hjemmeundervisning. Det er har vært en krevende periode for mange. På skolen har vi forsøkt å lage varierte og tilpassede undervisningsopplegg ut i fra de forutsetningen som vi rår over. For mange foreldre kan det ha vært krevende å følge opp hjemme. I påsken sendte vi ut en spørreundersøkelse. Vi fikk inn mange konstruktive svar, og har forsøkt å gjøre noen tilpasninger ut i fra dette. Det har hovedsakelig vært bruk av videomøter/videosamtaler, digitalt samarbeid mellom elever og tilbakemeldinger på elevarbeid.På torsdag er det varslet at Regjeringens pressekonferanse vil gi svar på når vi skal åpne skolen.

Når og hvordan skal skolen åpnes?

Det er gitt signaler på at en åpning er nær forestående, kanskje allerede neste uke. Det er imidlertid usikkert hvordan en åpning av skolen skal skje, f.eks. gradvis med prioriterte årskull og eller/ kombinasjon av hjemmeundervisning/undervisning på skolen. Vi vil forhåpentligvis sende ut informasjon før helgen.

Smitteverntiltak i følge nasjonal veileder

Vi mottok allerede for to uker siden en veileder med råd og føringer til ungdomsskoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet våren 2020. På skolen arbeider vi nå med forberedelser til åpning. Uansett utfall av når og hvordan åpningen skal skje, vil undervisningen på skolen være organisert annerledes enn hva elevene er vant til:

 • På hvert trinn deles elevene inn i kohorter på inntil 20 elever. En kohort er en gruppe elever som skal være sammen gjennom skoledagen med minimum 1 meters avstand. Kohortene blir i flere tilfeller satt sammen av elever på tvers av klassene.
 • En kohort har undervisning med lærer i et avgrenset undervisningsområde hvor andre elever ikke skal oppholde seg. En kohort kan ha flere lærere per dag, men vi forsøker å begrense omfanget.
 • En kohort vil ha fast oppmøtested utendørs hver dag og bli fulgt inn på skolen av en voksen
 • Elever skal holde minimum en meter avstand til hverandre
 • Elever har faste plasser
 • Skolen vil ikke ha nok plass til å ha alle elever innendørs samtidig. Derfor må elever regne med å ha en del undervisning utendørs.
 • All kroppsøving vil foregå utendørs.
 • Fellesområder innendørs er avsperret
 • Kantine og vanndispenser vil være stengt. Elever må ha med matpakke og drikke hver dag. Matpauser foregår innendørs til faste tider.
 • Elever vil ikke ha tilgang til bokskap og garderobeskap. Bøker, nettbrett og annet utstyr må bringes til/fra skolen hver dag av eleven selv.
 • Det vil være merket med sperrebånd og tape hvor elevene kan gå innendørs
 • Det vil være rikelig med tilgang til rengjøringsutsyr til bordplater og materiell. Det vil være tilgang til toaletter, vask og hånddesinfeksjon. Rutiner for dette utarbeides. Ansatte og elever vil få opplæring.
 • Alle pauser foregår utendørs. Vi bestreber å legge pauser på ulike tidspunkt gjennom dagen

Kulepunkter med forbehold om endringer.

Informasjon om skoleskyss

Fra Vestfold Kollektivtrafikk har skolen mottatt følgende informasjon (pr. 5. mai):
«Det foreligger fortsatt en anbefaling fra nasjonalt hold om ikke å benytte seg av kollektivtrafikk. Skoleskyss med både buss og minibuss/taxi er kollektivtrafikk, og elever som kan komme seg til og fra skole på andre måter må derfor belage seg på dette. Foresatte må også belage seg på å kjøre til/fra skolen i større grad. Elever som likevel må benytte seg av skoleskyss kan det.

Det er fortsatt anbefaling om å holde avstand, også på kollektivtrafikk. Det kan føre til kapasitetsproblemer hvis flere klassetrinn skal tilbake, og er et nasjonalt problem. Vi må derfor løpende se hvor det oppstår kapasitetsproblemer, og sette inn de ressursene vi har tilgjengelig der.

Alle våre busser og skolebusser kjører allerede som normalt, til ordinære oppsatte rutetider. Busselever kan derfor benytte seg av disse.»

Skolens sterke oppfordring er derfor: Vi ber om at foreldre selv kjører elevene til og fra skolen.

Vi har forståelse for at dette ikke er mulig for alle. Vi ber om at dere bruker merket "drop off" på parkeringsplass nedenfor skolen.

Med vennlig hilsen
Simen Aas Løwer
Rektor

 

Til toppen