Velkommen til skolestart - smittervernstiltak

Innhold

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart mandag 17. august kl. 08.30. I forbindelse med koronaviruset iverksettes tiltak på gult nivå.

Ved skolestart er vi totalt 323 elever. På 8. trinn starter 99 elever, 9. trinn 122 elever og 10. trinn 101 elever. Vi er pt 48 ansatte .

Vi følger veileder om smittevern, utarbeidet av FHI og Utdanningsdirektoratet.

Smitteforebyggende tiltak på Ra ungdomsskole fra mandag 17. august 2020:

Klasser/grupper

 • Undervisning foregår i klasser (1 klasse = 1 kohort)
 • Hver klasse har oppstilling ute på anviste plasser hver morgen og etter pauser - blir hentet av voksen
 • Klassekart i alle klasserom med plassering hvor elever skal sitte 
 • Blandede grupper i tilvalgsfag og valgfag gjennomføres (min 1 m avstand til elever i andre klasser)

Håndvask/hygiene

 • Sprit/Håndvask før alle undervisingsøkter, ved spising og etter toalettbesøk
 • Nysing og hosting i albuen
 • All kroppsøving foregår utendørs
 • Garderobe benyttes ikke til dusjing
 • Svømming gjennomføres på 9. trinn i grupper på 15 (halv klasse)

Pauser

 • Hvert trinn har eget området utendørs 
 • Skolen følger ordinær tidsplan med forsterket voksentetthet - en voksen per klasse i alle pauser.
 • Spising på fast plass
 • Fellesområdet Agora benyttes ikke til pauser
 • Skolen tilbyr ikke kantine

Undervisningsområder

 • Klassene følger ordinær romplan, dvs. at elever kan bytte undervisningsrom i løpet av en dag

Sykdom

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de er symptomfrie (en dag symptomfri og deretter tilbake på skolen)

Skoleskyss

 • Vestfold kollektivtrafikk har ansvar for smittervernstiltak på skolebussene.
 • Skolens sterke oppfordring er: Vi ber om at foreldre selv kjører elevene til og fra skolen. Vi har forståelse for at dette ikke er mulig for alle. Vi ber om at dere bruker merket "drop off" på parkeringsplass nedenfor skolen.

Annet

 • Skolefoto uke 37: Det tas kun portrettbilder
 • Foreldremøter gjennomføres klassevis med forsterkede hygienetiltak
 • Kontaktsport kan gjennomføres i tråd med gjeldende retningslinjer for idrett
 • Idrettsdagen forsøkes gjennomført
Til toppen