Tiltaksnivå på Ra ungdomsskole

Innhold

Løpende oppdatering av smittevernstiltak på Ra ungdomsskole.

Oppdatering 02.06.2021

Beredskapsledelsen har bestemt at barne- og ungdomsskolene skal gå tilbake til gult nivå fra mandag 7. juni.

Oppdatering 26.05.21

Ungdomsskolene går over på digital hjemmeundervisning fra fredag 28. mai. Dette gjelder i første omgang fram til og med onsdag 2. juni. Da vil beredskapsledelsen drøfte om tiltaket skal videreføres eller om elevene skal tilbake på skolen

Oppdatering 07.04.21

Fra mandag 12. april vil barneskolene, ungdomsskolene og barnehagene gå tilbake til gult nivå. Etter tre uker på rødt nivå, vil barnehager og grunnskole gå over til gult nivå fra mandag. Dette ble besluttet i beredskapsledelsen onsdag. For Ra ungdomsskole betyr dette at alle elever møter til undervisning på skolen hver dag fra mandag. Skolen gjennomfører smittevernstiltak i henhold til gjeldende veileder. Alternerende undervisning for enkelte valgfag kan skje. 

Oppdatering 25.03.21

Beredskapsledelsen i Larvik kommune har besluttet at rødt nivå videreføres etter påske. For elever på Ra vil dette bety at ordning med alternerende undervisning videreføres i uke 14. Det vil komme en ny beslutning onsdag 7. april om videre tiltaksnivå.

Oppdatering 17.03.21

Beredskapsledelsen i Larvik kommune har besluttet at barnehage og skoler innfører rødt nivå fra fredag 19. mars. Dette varer fram til påske. Det vil være ordning med alternerende undervisning annenhver dag hjemme og på skolen. Se tiltak rødt nivå på Ra ungdomsskole. Oppdaterte tidsplaner legges ut på trinnets nettsider.

Skolen legger til rette for tettere og mer tilrettelagt, eventuelt undervisning på skolen hver dag, for sårbare barn. Har du spørsmål vedr. dette, ta kontakt med kontaktlærer eller teamleder.

Oppdatering 10.02.21

Elever på valgfag design og redesign og praktisk håndverksfag har alternerende undervisning på fredager. Informasjon om dette er sendt foresatte til elever hvor dette gjelder.

Oppdatering 29.01.21

Beredskapsledelsen i Larvik kommune har besluttet at ungdomsskolene skal være på gult tiltaksnivå. For Ra ungdomsskole betyr dette at alle elever møter til undervisning på skolen hver dag fra mandag 1. februar. Skolen gjennomfører smittevernstiltak i henhold til gjeldende veileder. Jeg minner om påbud bruk av munnbind på skolebuss. Samtidig oppfordrer jeg til alternativ transport til/fra skolen når dette er mulig.

Oppdatering 27.01.21

Beredskapsledelsen i Larvik kommune har besluttet at ungdomsskolene går over på gult nivå fra torsdag 28.01.21. Det er åpnet for tilpasninger der det er nødvendig ift. fjernundervisning også på gult nivå.

For elever på Ra gjelder eksisterende tidsplan ut uka. Fra neste uke legge det opp til undervisning på skolen hver dag.

Oppdatering 24.01.21

Beredskapsledelsen i Larvik kommune har besluttet at ungdomsskolene i Larvik beholder rødt nivå til og med onsdag 27. januar. Beredskapsledelsen gir ny vurdering onsdag morgen. Ordningen med alternerende undervisning annenhver dag hjemme og på skolen videreføres ut uka.

Skolen legger til rette for tettere og mer tilrettelagt, eventuelt mer undervisning på skolen hver dag, for sårbare barn. Har du spørsmål vedr. dette, ta kontakt med kontaktlærer eller teamleder.

Tiltak rødt nivå Ra ungdomsskole:

Oppdatert 25.03.21

Kohorter

 • På 8. og 10. trinn fungerer klassene som kohorter
 • På 9. trinn deles elevene inn i 6 kohorter, ca. 20 elever per kohort
 • Kohortene skal ha undervisning i samme rom gjennom dagen

Undervisningstider

 • Hjemmeundervisning og undervisning på skolen følger ordinære undervisningstider med en faglærer per klasse
 • Oppdaterte tidsplaner legges ut på trinnsidene på skolens nettsider.
 • På tidsplanene vil det komme fram hvilke klasser/kohorter som skal møte på skolen til hvilke dager.

Tilvalgsfag

 • Spansk, tysk, fransk og engelsk fordypning:
  • Elevene blandes ikke, men sitter i klassens rom og hjemme, og får fjernundervisning.
  • Faglærer kan vandre fra rom til rom på skolen.
 • Norsk fordypning:
  • Elevene får undervisning på skolen på samme rom.
  • Elever som er hjemme får fjernundervisning samtidig.
 • Arbeidslivsfag bygg:
  • For elever som er på skolen blandes elever og undervisning går som normalt.
  • For elever som er hjemme lager faglærer undervisningsopplegg som utføres hjemme.
 • Arbeidslivsfag barnehage:
  • Elever skal ikke i barnehagen.
  • Elevene som er på skolen blandes ikke, men sitter i klassens rom og hjemme, og får fjernundervisning. 

Valgfag

 • Elevene slutter kl. 11.50 på fredager.
 • Det lages undervisningsopplegg som utføres hjemme.
 • Elever som ikke kan reise hjem pga. skyss får tilbud om å utføre opplegg på skolen, i klassens rom, fram til kl. 14.05.

Undervisning i Classroom

 • Opplegg for hjemmeskole legges ut i eksisterende fagrom i Classroom.
 • Lærer er på video gjennom undervisningsøkta

Opprop og fravær

 • Lærerne som har hjemmeundervisning har ansvaret for å ta opprop og registrerer fravær i visma hver undervisningsøkt. Dette gjelder også for undervisning på skolen.
 • Opprop gjøres på video

Romfordeling på skolen

Elevene hentes utendørs før hver undervisningsøkt.

8. trinn

Rom Inngang
Egen base Baseinngangen
Klasserom Skolens hovedinngang
Kunst og håndverkssal når de har kunst og håndverksundervisning Khv-nødutgang

9. trinn

Rom Inngang
Egen base Baseinngangen
Klasserom Slusa ("søppelinngangen")

Akva

Akva-inngangen

Mat og helse sal når de har mat og helse undervisning

Mat og helse inngang fra Agora

10. trinn

Rom Inngang
Egen base Baseinngangen
Agora  Daffen-inngangen
Kunst og håndverkssal når de har kunst og håndverksundervisning Khv-nødutgang


Øvrige tiltak

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter

Smittevernsveileder

Alle tiltak planlegges ut i fra Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern​: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ 

Til toppen