Tiltak rødt nivå for Ra ungdomsskole

Innhold

Fra mandag 4. januar innføres rødt nivå på Ra ungdomsskole. Elevene vil fra tirsdag 5. januar ha undervisning på skolen annenhver dag og annenhver dag undervisning hjemme. Mandag 4. januar skal elever ikke møte på skolen, men få hjemmeundervisning.

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. Tiltaket gjelder fra mandag 4. januar 2021 og foreløpig fram til mandag 18. januar.

Mandag 4. januar:
Alle elever hjemmeundervisning. Det blir lagt ut undervisningsopplegg i Google Classroom > Trinnrommet. Dette undervisningsopplegget skal gjennomføres hjemmefra. Dagen istarter med at elevene skal ha opprop med kontaktlærer kl. 08.30 i Google Chat. Kl. 13.30 skal elevene ha videomøte med kontaktlærer.

Tirsdag 5. januar og framover:
Halvparten av skolens elever har hjemmeundervisning. Den andre halvparten får undervisning på skolen. Vekselsvis annenhver dag.

Tiltak rødt nivå Ra ungdomsskole:

Sist endret 04.01.21 

Kohorter

 • På 8. og 10. trinn fungerer klassene som kohorter
 • På 9. trinn deles elevene inn i 6 kohorter, ca. 20 elever per kohort
 • Kohortene skal ha undervisning i samme rom gjennom dagen

Undervisningstider

 • Hjemmeundervisning og undervisning på skolen følger ordinære undervisningstider med en faglærer per klasse
 • Oppdaterte tidsplaner legges ut på trinnsidene på skolens nettsider i løpet av mandag 4. januar.
 • På tidsplanene vil det komme fram hvilke klasser/kohorter som skal møte på skolen til hvilke dager.

Tilvalgsfag

 • Spansk, tysk, fransk og engelsk fordypning:
  • Elevene blandes ikke, men sitter i klassens rom og hjemme, og får fjernundervisning.
  • Faglærer kan vandre fra rom til rom på skolen.
 • Norsk fordypning:
  • Elevene får undervisning på skolen på samme rom.
  • Elever som er hjemme får fjernundervisning samtidig.
 • Arbeidslivsfag bygg:
  • For elever som er på skolen blandes elever og undervisning går som normalt.
  • For elever som er hjemme lager faglærer undervisningsopplegg som utføres hjemme.
 • Arbeidslivsfag barnehage:
  • Elever skal ikke i barnehagen.
  • Elevene som er på skolen blandes ikke, men sitter i klassens rom og hjemme, og får fjernundervisning. 

Valgfag

 • Elevene slutter kl. 11.50 på fredager.
 • Det lages undervisningsopplegg som utføres hjemme.
 • Elever som ikke kan reise hjem pga. skyss får tilbud om å utføre opplegg på skolen, i klassens rom, fram til kl. 14.05.

Undervisning i Classroom

 • Opplegg for hjemmeskole legges ut i eksisterende fagrom i Classroom.
 • Lærer er på video gjennom undervisningsøkta

Opprop og fravær

 • Lærerne som har hjemmeundervisning har ansvaret for å ta opprop og registrerer fravær i visma hver undervisningsøkt. Dette gjelder også for undervisning på skolen.
 • Opprop gjøres på video

Romfordeling på skolen

Elevene hentes utendørs før hver undervisningsøkt.

8. trinn

Rom Inngang
Egen base Baseinngangen
Klasserom Skolens hovedinngang
Kunst og håndverkssal når de har kunst og håndverksundervisning Khv-nødutgang

9. trinn

Rom Inngang
Egen base Baseinngangen
Klasserom Slusa ("søppelinngangen")

Akva

Akva-inngangen

Mat og helse sal når de har mat og helse undervisning

Mat og helse inngang fra Agora

10. trinn

Rom Inngang
Egen base Baseinngangen
Agora  Daffen-inngangen
Kunst og håndverkssal når de har kunst og håndverksundervisning Khv-nødutgang


Øvrige tiltak

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever inn i mindre kohorter
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter

Smittevernsveileder

Alle tiltak planlegges ut i fra Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern​: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ 

Til toppen