Skolerute fra Tvedalen- justert tid etter nyttår

Innhold

Fra nyttår justeres skolerute nr 1304 fra Tvedalen 5 minutter frem. (tidligere) Målet er bedre punktlighet og bedre fordeling av elever på bussene.

Skolerute nr 1304
Alle ukedager
Oppmøte 07:30
Avgang 07:25
Tvedalen - Tvedalskrysset 07:36
Tanum u.skole 07:47
Tvetenåsen 07:55
Ra ungdomsskole 07:55
Sky skole 08:00
   
Til toppen