Organisering av hjemmeundervisning på Ra ungdomsskole

Her gis detaljert informasjon om hvordan hjemmeundervisningen organiseres for elevene.

Ra ungdomsskole gir hjemmeundervisning fra mandag. Dette gjøres på bakgrunn av Utdanningsdirektoratets føringer og kommunens veileder.

Kontaktlærer tar kontakt per telefon fredag 13.03 til foresatte

I samtalen orienteres om

 • organisering av hjemmeundervisning.
 • hvor elever/foresatte kan finne kurskode til Classroom på nettbrett eller andre digitale enheter.
 • at elevene må følge videoinstruks for å koble seg på chat.

Det avtales tidspunkt for ukentlig telefonsamtale mellom lærer og foresatte.

For elever på Ra gjelder følgende for hjemmeundervisning:

Hjemmeundervisning blir gitt på digital læringsplattform Google Classroom på nettbrett.

 • Det opprettes eget klasserommet for hver klasse, f.eks. 8A - hjemmeundervisning.
 • Plan for neste dag publiseres hver dag kl. 17.00. Vi ønsker at foresatte ser på planen sammen med barnet. Dagsplanen har til hensikt å være strukturert og oversiktlig og legge til rette for normal dagsrytme.
 • Det vil være et sjekkpunkt i klasserommet mellom lærer og elever på starten (08.30) og slutten av hver skoledag (14.00).
 • Ved sykdom melder foreldre dette i Visma som vanlig.
 • Elever som ikke deltar på sjekkpunkt vil få ført fravær i Visma.
 • Dagsplanen vil bestå av oppgaver, øvelser og aktiviteter.
 • Hver dag kl. 11.00 (tidspunkt kan variere) må elevene i tillegg legge inn i kommentarfeltet at de har gjort deler av oppgaven, evt. annen aktivitet.
 • Faglærere som er satt opp på de enkelte dagene, er tilgjengelig på chat.
 • Elevene vil få innleveringsfrist kl. 14.00 hver dag.

Det forsøkes å legges opp til varierte undervisningsopplegg. Det vil bli lagt inn øvelser med fysisk aktivitet daglig. Elever skal ikke samarbeide fysisk med andre elever, men det kan bli gitt oppgaver hvor elevene samarbeider digitalt.

Punktene over kan by på ulike utfordringer, særlig i en innkjøringsfase, for elevene, for skolen og foresatte. Vi får ha en gjensidig forståelse for dette.

Ta kontakt med kontaktlærer dersom du har spørsmål.

Lykke til!

Simen Aas Løwer
Rektor

Til toppen