Karantene for elever og ansatte på Ra

Innhold

Elever og ansatte på 9. og 10. trinn er berørt av påvist smittetilfelle hos person ved skolen.

Oppdatert informasjon 05.05.21

Person på 10. trinn som har vært eksponert for corona smitte har fått bekreftet negativt svar på test. Dette betyr at elever i 10 C og 10 D kan gå ut av ventekarantene med umiddelbar virkning. Hjemmeundervisning for alle elever på 10. trinn fortsetter ut dagen. Elever på 10. trinn møter på skolen torsdag morgen. Utsatte heldagsprøver i norsk gjennomføres torsdag og fredag. For ordens skyld: For elever på 9. trinn gjelder fortsatt informasjonen om karantene som ble sendt ut i går. Elever på 8. trinn møter på skolen som planlagt.

Informasjon 03.05.21

8. trinn

Elever og ansatte ikke berørt. Oppmøte og undervisning på skolen som planlagt.

9. trinn

Alle elever og ansatte på trinnet er definert som nærkontakter, og får 10 dagers karantene fra 30.04 og til og med 10.05.2021. Elevene og ansatte skal testes to ganger. Sporingsteam ringer fortløpende med informasjon om karantene og testing. Husstandsmedlemmer som bor sammen med elever/ansatte, skal ikke være i ventekarantene, dersom de ikke har symptomer. Har de symptomer skal det bestilles en time til test på 45836548 Testteam Larvik. Og bli hjemme til testsvar foreligger.

Elevene skal ikke møte på skolen før 11.05. Lærere på trinnet sørger for hjemmeundervisning hjemmefra.

10. trinn

10 C og 10 D: Elever i klasse 10C og 10D, samt ansatte som defineres som nærkontakter til disse, som var på skolen fredag 30.04, skal være i ventekarantene. Dette som følge av at person med berøringspunkt inn mot 10 CD har vært eksponert for corona smitte. Dette betyr at elever og berørte ansatte i 10C og 10D må holde seg hjemme, og ikke treffe andre enn de som bor i samme husstand. I husstanden må alle holde ekstra god avstand og ekstra god hygiene. De andre i husstanden er ikke i ventekarantene, men dersom noen får symptomer skal dere bestille time til test på 45836548 Testteam Larvik. Og bli hjemme til testsvar foreligger.

10 A og 10 B: Da mange av lærerne på 10. trinn er berørt, må elever i 10A og 10B motta hjemmeundervisning, men det presiseres at elevene i 10A og 10B ikke er i ventekarantene.

Planlagte heldagsprøver i norsk utsettes utsettes. Det blir lagt hjemmeundervisning i fagrom i Classroom. Ventekarantene for 10C og 10D gjelder fram ny beskjed blir gitt. Hjemmeundervisning for hele 10. trinn gjelder fram til ny beskjed blir gitt.

Til toppen