Invitasjon til foreldremøte med elever for 7.trinn

Innhold

Vi inviterer til foreldremøte på Ra ungdomsskole onsdag 21. oktober. Møtet er for foreldre og elever på 7. trinn på barneskolene Langestrand, Sky og Berg.

Hensikten med møtet er å skape en tidlig arena hvor elever og foreldre/foresatte utvikler kjennskap og trygghet til overgangen til ungdomsskolen. Møtet er et samarbeid mellom barneskolen og ungdomsskolen. 

Agenda

  • hvordan jobber skolene med overgangsprosessen
  • hvilke aktiviteter skjer skjer fram til skolestart i 8. klasse - for elever og foreldre/foresatte
  • hva er foreldre/foresattes rolle
  • informasjon om ungdomsskolen: fag, perioder, timeplaner, arbeidsmetoder
  • informasjon om fritt skolevalg, hvor finne informasjon og frist for søknad
  • informasjon om forebyggende tiltak rundt bekymringsfullt skolefravær

Møtetidspunkt

17.00 - 18.00: Møte for elever og foreldre på Sky (61 elever)
18.15 - 19.15: Møte for elever og foreldre på Berg (47 elever)
19.30 - 20.30: Møte for elever og foreldre på Langestrand (26 elever)

Påmeldingsskjema

Vi ønsker ikke å blande deltakere fra ulike barneskoler. Vi ber alle om å registrere sin deltakelse på forhånd ved å benytte seg av påmeldingsskjema

Til toppen