Informasjon til skolestartere august 2021

Innhold

Vi ber om at elever som skal starte i 8. klasse på Ra, og deres foreldre, sammen ser gjennom denne videopresentasjonen.

Informasjon i videoen

  • Rektor og elever informerer om og viser fram skolen
  • Valgfag
  • Tilvalgsfag
  • Hvordan klasser settes sammen
  • Den gode overgangen

Vi ber våre kommende elever og deres foresatte se videopresentasjonen sammen. Det er anledning til å pause, spole tilbake og se om igjen.

Dette skal dere gjøre

  1. Se gjennom videopresentasjonen sammen.
  2. Snakk sammen om hvilke fag du ønsker/bør søke på
  3. Søk i søknadsskjema valgfag
  4. Søk i søknadsskjema tilvalgsfag

Søknadsfrist

Lørdag 10. april

Er det noe du lurer på?

Send e-post til kommende teamleder for 8. trinn: charlotte.lundell@larvik.kommune.no.

Til toppen