Informasjon til skolestartere august 2020

Vi ber om at elever som skal starte på i 8. klasse på Ra, og deres foreldre, sammen ser gjennom denne videopresentasjonen. Den erstatter orienteringsmøte 16. mars som ble avlyst.

I videopresentasjonen orienteres det om følgende:

 • Kort informasjon om skolen
 • Valgfag 
 • Tilvalgsfag
 • Hvordan klasser settes sammen
 • Den gode overgangen

Vi ber våre kommende elever og deres foresatte se videopresentasjonen sammen. Den varer i ca. 36 minutter. Det er anledning til å pause, spole tilbake og se om igjen.

Dere gjør følgende:

 1. Se gjennom videopresentasjonen sammen. 
 2. Snakk sammen om hvilke fag du ønsker/bør søke på
 3. Søk slik du ønsker i
  a) søknadsskjema valgfag
  b) søknadsskjema tilvalgsfag

  Søknadsfrist 10. april.

Du kan også se presentasjon (pdf) uten video 

Er det noe du lurer på?

Send e-post til rektor: simen.aas.lower@larvik.kommune.no

Til toppen