Informasjon til elever og foresatte på 10. trinn

Innhold

Her følger den viktigste informasjon for elever og foresatte om hva som skjer fram mot avslutning av 10. trinn. Dette er bl.a informasjon om heldagsprøver, muntlig eksamen, standpunktkarakterer, klagerett, vitnemål og avslutning og sentrale datoer.

Generell informasjon

Vi går inn i siste fase av ungdomsskolen for 10. trinn. Nå handler det om om å forbedre seg til heldagsprøver, samt arbeide for å få et godt vurderingsgrunnlag fram til standpunktkarakterer blir satt i slutten av mai.

Caleb Francis blir konst. teamleder ut skoleåret. Han overtar for Trine Røed-Larsen som teamleder av helsemessige årsaker.

Det er to måneder igjen av skoleåret og 6 uker til standpunktkarakterer i fag, orden og oppførsel fastsettes. I tiden framover har elevene muligheter til å gjøre innsats for å få et så godt vurderingsgrunnlag som mulig. Siste skoleuke har vi tro på at vi kan lage verdige klassevise avslutninger med vitnemålsutdelinger for elevene. Sett av ettermiddag/kveld torsdag 17. juni.

Uke 16 - prøvemuntlig, vurderingsoversikt og samtaler

Alle elever har en prøvemuntlig forberedelse og gjennomføring i løpet av uka. Hver elev blir trukket ut i ett fag. Dette er en situasjon som likner på muntlig eksamen som kommer i uke 23.

Elevene trekker fag og oppgave på mandag/tirsdag og jobber på skolen hele den dagen. Dagen etter (tirs/ons) jobber de med oppgaven hjemmefra, med mulighet for å kontakte faglærere på chat.

Onsdag/torsdag skal de ha prøvemuntlig i ca 15 min. Når de er ferdige går de hjem. På man/tors skal de som ikke har trukket oppgave/er ferdig jobbe hjemme med forberedelse til skriftlige heldagsprøver de neste ukene.

Vurderingsoversikt sendes hjem og kontaktlærere ringer hjem i løpet av uka.

Forberedelser til skriftlige heldagsprøver

Som kjent er skriftlig eksamen avlyst. Elevene skal gjennomføre skriftlige felleskommunale heldagsprøver i matematikk, engelsk og norsk sidemål og bokmål. De skriftlige heldagsprøvene likner på eksamen. Tidligere eksamensoppgaver med fasit og veiledninger kan lastes ned og være god øvelse også hjemme fram mot heldagsprøvene.

Last ned tidligere eksamensoppgaver fra Utdanningsdirektoratet: Matematikk - Engelsk - Norsk (passord: Eksamen)

Uke 17 - felles kommunal heldagsprøve i matematikk

Torsdag 29. april: forberedelse i matematikk
Fredag 30. april: heldagsprøve i matematikk

Uke 18 - felles kommunal heldagsprøve i norsk

Mandag 3. mai: forberedelse i norsk
Tirsdag 4. mai: heldagsprøve i bokmål
Onsdag 5. mai: heldagsprøve i sidemål

Uke 19 - felles kommunal heldagsprøve i engelsk

Mandag 10. mai: forberedelse i engelsk
Tirsdag 11. mai: heldagsprøve i engelsk

Torsdag 13. mai (Kr. Himmelfartsdag) og fredag 14. mai er fridager

Uke 20 - 21

Mandag 17. mai er nasjonaldag og fri for elevene

Mandag 24. mai (2. pinsedag) er fridag

Uke 22 - standpunkt gjøres kjent

Standpunktkarakterer i fag, orden og oppførsel publiseres i Visma torsdag 3. juni.

Klage på standpunktkarakterer i fag, orden og oppførsel

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer. Dersom du er under 15 år, må foreldrene dine godkjenne at du klager. Hvis du er under 18 år kan foreldrene dine klage på en karakter selv om du ikke ønsker å klage selv. Mer informasjon om hvordan du klager finner du på nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og på Utdanningsdirektoratets nettsider. Fristen for å klage er 13. juni.

Uke 23 - muntlig eksamen

Hver elev blir trukket ut til å ha muntlig eksamen i ett av disse fagene: Matematikk, norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, krle, spansk, tysk, fransk eller arbeidslivsfag.

Muntlig eksamensuke for 10. trinn foregår etter følgende modell:

Mandag 7. juni

Alle elevene møter på skolen kl. 08.30 til felles informasjon om muntlig eksamen. Ca halvparten av elevene (eksamensgruppe 1) får opplyst hvilket fag de blir trukket ut til. Disse elevene skal gjennomføre muntlig eksamen eksamen onsdag 9. juni. Alle elever i eksamensgruppe 1 skal være på skolen for veiledning og råd fra faglærer, samt individuelle forberedelser, resten av dagen.

Øvrige elever har fri.

Tirsdag 8. juni

Elever i eksamensgruppe 1 møter på skolen kl. 08.30 og trekker en oppgave i faget de er trukket ut i. Deretter har elevene obligatorisk skoledag med minst en runde veiledning med faglærer.

Øvrige elever har fri.

Onsdag 9. juni

Muntlig eksamen for elevgruppe 1 ut i fra tildelt tid, 30 min. per elev.

Øvrige elever (eksamensgruppe 2) møter på skolen kl. 08.30 og får opplyst hvilket fag de blir trukket ut til. Disse elevene skal gjennomføre muntlig eksamen eksamen fredag 11. juni. Alle elever i eksamensgruppe 2 skal være på skolen for veiledning og råd fra faglærer, samt individuelle forberedelser, resten av dagen.

Torsdag 10. juni

Elever i eksamensgruppe 2 møter på skolen kl. 08.30 og trekker en oppgave i faget de er trukket ut i. Deretter har elevene obligatorisk skoledag med minst en runde veiledning med faglærer.

Øvrige elever (eksamensgruppe 1) har fri.

Fredag 11. juni

Muntlig eksamen for elevgruppe 2 ut i fra tildelt tid, 30 min. per elev.

Øvrige elever (eksamensgruppe 1) har fri.

Klage på muntlig eksamen

Eleven har rett til å klage på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Til muntlig og muntlig-praktisk eksamen er det ikke anledning til å klage på karakteren. Mer informasjon om hvordan du klager finner du på nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Uke 24 - siste skoleuke med avslutning og utdeling av vitnemål

Elevene på 10.trinn forsøker å få i stand et slags mini-show. Mer informasjon kommer eventuelt nærmere.

Torsdag 17.juni inviterer skolen til klassevise vitnemålsseremoni for elever og foresatte i Agora. Til tross for pandemien greide vi å gjennomføre dette i fjor. Vi håper og tror at vi kan gjennomføre på samme måte i år.

  • 10x kl. 16.30
  • 10x kl. 17.30
  • 10x kl. 18.30
  • 10x kl. 19.30

Invitasjon kommer.

Fredag 19. juni er fridag for elever på 10. trinn.

Vitnemål

Vitnemål utstedes på grunnlag av oppnådd standpunkt- og eksamenskarakterer etter 10. trinn.
Fravær for 8. til 10. trinn føres også på vitnemålet. Karakterene brukes som grunnlag for opptak til videregående skole.

Søknad om fratrekk av fravær på vitnemål

Foresatte/elever kan kreve at inntil 10 dager fravær per skoleår ikke blir ført på vitnemålet. Mer informasjon finner du som egen sak på skolens nettsider.

Til toppen