Informasjon om ungdataundersøkelsen i Larvik 2021

Innhold

I 2021 gjennomføres Ungdataundersøkelsen i Larvik kommune blant elever i 8. - 10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2013 og 2017. For å gi et godt bilde av situasjonen i Larvik, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12.

Formål med undersøkelsen

 • Gi ungdommer mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår, til kommunens arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Hva spør vi om i Ungdata?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Regelbrudd, vold og rus
 • Foreldres utdanningsnivå

Du kan få tilsendt spørreskjema i sin helhet ved å kontakte regionalt kompetansesenter på rusfeltet (KoRus).

Hvordan gjennomføres Ungdata?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.
 • Elevene svarer ved å krysse av i spørreskjemaet.
 • Det er mulig å få spørsmålene lest opp i spørreskjemaet. Ved å bruke denne funksjonen, skal øretelefoner/-propper benyttes.

Personvern

 • Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner gjennom dataene som samles inn.
 • Ingen enkeltpersoner vil gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres.

Det er frivillig å delta

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og kan slutte å svare underveis, dersom de ønsker det.
 • Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

Beredskap

 • Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det

Ansvarlig for undersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet og KoRus Sør, på oppdrag fra Larvik kommune.

Kontaktinformasjon

Ungdatakoordinator i kommunen: Kontaktperson ved KoRus:
Mette Daapan
folkehelsekoordinator
Tlf: 97 18 54 83
mette.daapan@larvik.kommune.no
Rosanne Kristiansen
spesialrådgiver, KoRus Sør
Tlf: 99 42 06 88
rosanne.kristiansen@korus-sor.no
Til toppen