Informasjon om organisering og rutiner våren 2020

Innhold

Her følger informasjon om rutiner og regler om smittervernstiltak i forbindelse med Koronaviruset våren 2020.

Oppdatering 29.05

Regjeringen ber om at alle elever skal tilbake til skolen daglig i ordinære klasser. Dette vil skje i løpet av uke 23.

Tirsdag 2. juni:

 • 8. trinn: Gruppe 8.1, 8.2 og 8.4 møter på skolen. Gruppe 8.3, 8.5 og 8.6 har hjemmeundervisning.
 • 9. trinn: Klasse 9A og 9B møter på skolen. Klasse 9C og 9D har hjemmeundervisning.
 • 10. trinn: Alle elever møter i ordinære klasser og følger undervisning i klasse fram til sommeren.

Onsdag 3. juni:

 • 8. trinn: Gruppe 8.3, 8.5 og 8.6 møter på skolen. 8.1, 8.2 og 8.4 har hjemmeundervisning.
 • 9. trinn: Klasse 9C og 9D møter på skolen. Klasse 9A og 9B har hjemmeundervisning.

Torsdag 4. juni:

 • 8. trinn: Alle elever møter i ordinære klasser og følger undervisning i klasse fram til sommeren.
 • 9. trinn: Alle elever møter i ordinære klasser og følger undervisning i klasse fram til sommeren.

Vurderingsoversikter og tidsplaner:

Fra 2. juni gjelder følgende (gult nivå):

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort, 1 meters regel gjelder ikke
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt

Skoleskyss

Vi viser til tidligere informasjon om skoleskyss. Skolens sterke oppfordring er fortsatt: Vi ber om at foreldre selv kjører elevene til og fra skolen. Vi har forståelse for at dette ikke er mulig for alle. 

Oppdatering 18.05

Fra uke 22 vil skolen ha en kombinert løsning med undervisning på skolen og hjemmeundervisning for elever på 8. og 9. trinn.

For elever på disse to trinnene gjelder følgende fram til sommeren:

 • Undervisning på skolen: 3 dager per uke
 • Hjemmeundervisning: 2 dager per uke.

For 10. trinn vil det i utgangspunktet ikke være hjemmeundervisning, men unntak kan skje. 

Hvordan dagene fordeles, framgår av tidsplanen for den enkelte uke. Under hjemmeundervisning vil undervisning være fjernstyrt fra skolen, slik elevene kjenner til fra tidligere.

Bakgrunnen for at vi nå organiserer undervisningen på denne måten, er at vi ser at vi har begrensinger på areal og antall lærere. Vi anser at løsningen med kombinasjon av undervisning på skolen og hjemmeundervisning vil bidra til økt faglig kvalitet i opplæringen.  

Informasjon pr. 11. mai

Her følger informasjon om rutiner og regler. Elevene har fått informasjon i videomøter i kontaktgrupper fredag 8. mai. Vi ber dere hjemme gå gjennom denne informasjon med ditt barn:

Generelle smittevernstiltak for elever og ansatte:

 • Hyppig håndvask
 • Minimum en meter avstand inne og ute
 • Syk? – se utdypende informasjon under Sykdom

Gradvis åpning

Mandag 11. mai:

 • 10. trinn: Alle elever møter på skolen 08.30
 • 9. trinn: Gruppe 9.1 og 9.2 møter på skolen 08.30. Gruppe 9.3, 9.4 og 9.5 har hjemmeundervisning
 • 8. trinn: Gruppe 8.1, 8.2 og 8.3 møter på skolen 08.30. Gruppe 8.4, 8.5 og 8.6 har hjemmeundervisning

Tirsdag 12. mai:

 • 10. trinn: Alle elever møter på skolen 08.30
 • 9. trinn: Gruppe 9.3, 9.4 og 9.5 møter på skolen 08.30. Gruppe 9.1 og 9.2 har hjemmeundervisning
 • 8. trinn: Gruppe 8.4, 8.5 og 8.6 møter på skolen 08.30. Gruppe 8.1, 8.2 og 8.3 har hjemmeundervisning

Onsdag 13. mai og framover:

 • Alle elever møter på skolen 08.30.

Organisering av elever i kohorter (faste undervisningsgrupper)

På hvert trinn deles elevene inn i kohorter på ca. 20 elever. En kohort er en gruppe elever som skal være sammen gjennom skoledagen med minimum 1 meters avstand. Gruppene er i flere tilfeller satt sammen av elever på tvers av klassene.Ved inndeling er det forsøkt å ta hensyn til at elever skal ha en trygg tilhørighet i gruppa.

Oversikter over hvordan elever er inndelt i grupper finnes i Google Classroom. Vi ber elever og foresatte gjøre seg kjent med denne.

Hver gruppe har definert plass for oppmøte utendørs. Her blir de møtt av en voksen som følger elevene til sin undervisningssone.

Undervisningssoner

Skolen er inndelt i undervisningssoner. En gruppe har undervisning i en sone. Elevene får tildelt fast plass. Ra ungdomsskole har mange åpne areal, og flere av sonene er inndelt ved bruk av sperrebånd, tape og skillevegger. Hver undervisningssone har et navn (eks. Agora 1, Grønn 2, Akva) og har definert egen inngang som skal benyttes.

Steder for oppmøte i grupper

 • 10. trinn: Se ukentlig tidsplan. Oppmøte foran inngang til gruppas undervisningssone
 • 9. trinn: Hver morgen på anvist plass for gruppa i området utenfor Daffen (gymsal)
 • 8. trinn: Hver morgen på anvist plass for gruppa i området utenfor basen.

Oppmøtestedene er markert med spray.

Elevens utstyr, mat/drikke og klær

Elevene har ikke anledning til å bruke bokskap og garderobeskap da vi ønsker at elevene skal oppholde seg minst mulig i fellesarealer innendørs. Kantine og vanndispenser er stengt.

Ta med

 • Matpakke og rikelig med drikke. Vi ønsker minst mulig trafikk på toalettene til vannpåfylling.
 • Fulladet iPad. Det er svært begrenset lademuligheter.
 • Headset til bruk på iPad

Praktiske fag

Kroppsøving

All kroppsøving foregår utendørs. Garderober og dusjer er stengt. Ha på lett bekledning de dager det er kroppsøving.

Mat og helse

Mat og helse foregår i ½ gruppe på skolekjøkken inne og ½ gruppe på skolekjøkken ute.

Dagens gang, oppmøte og tider

08.30 – 11.00: 1. økt

Elevene møter senest 08.30 på definert oppmøtested for sin gruppe ute. Gruppa blir møtt av voksen ute, fulgt gjennom definert inngang til øktas undervisningssone. Gruppa har pauser utendørs underveis i økta med voksen tilstede. Elever skal holde minimum en meters avstand til andre.

11.00 – 11.30: Spisepause 

På plassen i undervisningssona med voksen tilstede.

11.30 – 14.05: 2. økt

Elevene møter senest 11.30 på definert oppmøtested for sin gruppe ute. Blir møtt av voksen ute, fulgt gjennom definert inngang til øktas undervisningssone. Gruppa har pauser utendørs underveis i økta med voksen tilstede. Elever skal holde minimum en meters avstand til andre.

Pauser

Pauser for gruppene blir lagt til forskjellige tider. Dette for forhindre større samlinger utendørs. Elever skal holde minimum en meters avstand til andre.

Skoleskyss

Vi viser til tidligere informasjon om skoleskyss. Skolens sterke oppfordring er derfor: Vi ber om at foreldre selv kjører elevene til og fra skolen. Vi har forståelse for at dette ikke er mulig for alle. Vi ber om at dere bruker merket "drop off" på parkeringsplass nedenfor skolen.

Renhold

Det er plassert rengjøringsutstyr for desinfisering av inventar og utstyr i hver undervisningssone. Elevene har tilgang til håndvask og det er satt håndesinfeksjon i alle undervisningssoner og fellesareal.

Renholdere følger egen renholdsplan med forsterkede tiltak som vask av felles berøringspunkter, hyppig vask av toaletter og border/stoler

Sykdom

Når skal elever møte på skolen?

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer (se under).
 • Elever med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Når skal elever IKKE møte på skolen?

 • Elever skal ved milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Dersom en elev blir syk i skoletiden må eleven hentes av foresatte.

God håndhygiene og avstand

Elever og ansatte skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skolen
 • Ved bytte av klasserom
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
 • Ved synlig skitne hender

Hold avstand på minimum 1 meter ute og inne

Brudd på rutiner og regler

For elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernrutiner vil vi ha dialog med eleven og hjemmet. Dersom dialog ikke fører til ønsket atferd må elever holdes hjemme.

Foreldre som velger å holde barn hjemme

Hjemmeundervisning MED legeerklæring: Foresatte med barn i risikogrupper bes ta kontakt med egen fastlege for vurdering, og deretter gå i dialog med rektor for tilrettelegging av opplæringstilbudet. Det vil da bli gitt fjernundervisning. For et slikt tilbud kreves legeerklæring. Skolen arkiverer legeerklæring i elevens mappe.

Hjemmeundervisning UTEN legeerklæring: Foresatte som velger å ikke sende barna sine på skolen kan oppfylle opplæringsplikten ved å gi privat opplæring hjemme. Foresatte må ikke søke om godkjennelse før man tar barna ut av skolen. Hjemmet må selv sørge for opplæringen i tråd med opplæringsloven. Foreldre som ønsker å drive hjemmeundervisning for sine barn, må melde fra om dette skriftlig til skolen.

Til toppen