Digitalt foreldremøte for nytt 8. trinn

Innhold

Mandag 31. mai inviterer vi til digitalt foreldremøte for foresatte som har barn som skal starte i 8. klasse til høsten. Tidligere på dagen har besøksdag for elevene.

Digitalt foreldremøte mandag 31. mai kl. 17.30

Ra ungdomsskole inviterer til digitalt foreldremøte for foresatte som har elever som skal starte i 8. klasse ved Ra ungdomsskole i august 2020. Foreldremøtet foregår på Google Meet via denne linken:

Det er per i dag 130 elever som skal starte i 8. klasse på Ra ungdomsskole til høsten. De fleste elevene kommer fra Sky, Berg og Langestrand skoler. I tillegg starter det noen elever fra andre barneskoler. Elevene fordeles i fire klasser med to kontaktlærere i hver klasse.

Agenda for møtet
Organisering av skolehverdagen
Oppstarten
Presentasjon av klassene og lærerne

Vanligvis har vi en presentasjonsrunde klassevis hvor dere foreldre kan bli litt kjent. Dette utsettes til nytt foreldremøte i september som forhåpentligvis kan avholdes med fysisk oppmøte på skolen.

Møtets varighet vil være ca. 30-45 minutter.

Besøksdag for elever 31. mai

OBS! Endret til digital besøksdag for alle kl. 11.00.

Elevene har besøksdag på Ra ungdomsskole tidligere på dagen. Elevene kommer til Ra på ulike tidspunkter og vil ikke blandes i nye klasser denne dagen.

Besøkstider
09.00 – 10.00 Besøk fra Sky skole
10.15 – 11.15 Besøk fra Langestrand skole
11.30 – 12.30 Besøk fra Berg skole

Elever fra andre barneskoler kan delta på en av disse etter nærmere avtale

På besøksdagen blir elevene fulgt av lærere fra barneskolen. Under besøket vil elevene få vite hvem de kommer i klasse med, bli kjent med skolen og lærerne, samt få vite få vite tilvalgsfag og valgfag.

 

Med vennlig hilsen

Charlotte Lundell, teamleder
Simen Aas Løwer, rektor

Til toppen